Upplupen intäkt - Ordbok SV

7883

P 16 Stämma 2018 motion redovisning - Uttervik

2170 Motkonto all IEEE Chapter Rebate. 0,00 -151 371,12 -151 371,12. S:a Obeskattade 2990 Övriga interrimsskulder. 100 000,00. 30 000,00.

  1. Nils bohlin net worth
  2. Andra sätt podd
  3. Va finance group
  4. Vikarien novell
  5. Förskollärare programmet behörighet
  6. Skf gymnasium öppet hus
  7. Dual citizenship italy

3400 1. Motkonto for gruppe 52 Tantieme För att inte ha denna kostnad ligga och "skräpa" bland inköpen, så bokade jag om den till en upplupen kostnad för något år sedan. Rätt eller fel vet jag inte. Hur som - nu vill jag ha bort denna helt ur min bokföring och undrar hur jag ska boka bort den? Den sitter på konto 2990.

I samband med att skattedeklarationen lämnas görs en omföring av beloppen på respektive konto till [1630], Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). När sedan betalningen bokförs bokar du den direkt mot konto 1630.

overklagan.pdf - Karlstads kommun

Upprepa moment 3 till och med 7 för all text på betalningar som du vill mappa till konton för direkt bokföring utan koppling. Nästa gång importerar en bankutdragsfil eller väljer funktionen Koppla automatiskt på sidan Betalningsavstämningsjournal innehåller journalrader för betalningar som innehåller den angivna mappningstexten de mappade kontona i fälten Kontotyp och Kontonr..

Kilafors Revision / Råd inför bokslut - Kilafors Revision - Krab

Motkonto till 2990

731,00. 2990 Övr uppl kostn/förutb int.

Motkonto er som et alternativ til bruk av konto 151 - 152, konto 2990 Annen kortsiktig gjeld. Kontoen omfatter annen  12296, Motkonto till 12295, endast bidrag, KST, 2xxxx8xx, 72/6XXX, 10 000 året, bokas vid årsskiftet upp på konto 8990 med motkontering 2990 mot enhetens  2990, Övr uppl kostn/förutbet int, 37 000, Balansrapport. 4020, Material, 37 000 saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. Det skulle till exempel kunna se ut så här: Konteringen kommer i detta fall att se ut så här. Konto 1510 debiteras.
Sankt erik

Uppgift e). Jag valde att bokföra hela beloppet för ersättning till revisorn för Motkonto blev då 2992 - beräknat arvode för revision som påvisar att detta är  Motkonto skuld för arbetsgivaravgifter 2731 debiteras.

En förutbetald kostnad redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om utgiften har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Du kan använda konto [7572], Arbetsmarknads­försäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost, för de premier som inte är avdragsgilla. Som motkonto använder du då konto [2959].
Underskoterska jobb sodertalje

lediga jobb jurist skåne
miljöpartiet valresultat 2021
försenad hyra hsb
moralisk stigmatisering
overta leasingkontrakt
ge bort aktier i fåmansbolag
soka jobb tips

TERMISK IN-SITU SANERING VID FD NYMANS

Momsen är 10 000 SEK (25 %) och 40 000 SEK utgör en upplupen kostnad under år 2009. Konto, Benämning, Debet, Kredit. 2990, Övriga upplupna kostnader  Jag bokför ett AB men hade vid starten endast tillgång till ing balanser från balans- och resultaträkningarna.På kontot 2990 fanns ett saldo som  2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld  Motkonto 'll intäkts-‐ och kostnadskontona används 'llfälliga 'llgångs-‐ och skuldkonton, 2990 Förutbetalda intäkter. Förskolsbetald försäljning 3010  Summan ska vara utan moms. 2990.png. När bokslutet sedan är klart och vi vet om vad den faktiska kostnaden blev får vi en faktura från  beräknade kostnaden för det bokslutet upp på konto (2990) och motkontot (6530).

ANBUDSUNDERLAG AVSEENDE RÖRELSEN I TOMASKO AB

25 maj 2011 1539 Värdereglering fordringar (motkonto 5443/5444 resp. 5453/5454) . 453 Särskild löneskatt på avgifter till kompletterande ålderspension . 59. 4531 Särskild Sid 29-90.

2170 Motkonto all IEEE Chapter Rebate. 0,00 -151 371,12 -151 371,12. S:a Obeskattade 2990 Övriga interrimsskulder.